Login
B-Module

De B-module is bestemd voor cursisten met een MBO-opleiding Bouw of Infra, werkzaam bij staal- e/o betonconstructiebedrijven, aannemers, tekenbureaus, architecten- of ingenieursbureau's, die willen doorgroeien naar tekenaar/constructeur. Met deze opleiding word je op constructief MBO-niveau gebracht met betrekking tot de vakken mechanica en wiskunde. De opleiding geeft toegang tot de tweejarige opleiding Constructeur In Opleiding.

Instroomniveau:
MBO-4 Bouw of Infra

Opzet module:

Wiskunde Mechanica
Haakjes
- merkwaardige producten
- ontbinden in factoren
Belastingen
- soorten belastingen (blijvend, veranderlijk, bijzonder, plaatsgebonden, statisch, dynamisch)
Breuken
- Rekenen met machten en wortels
Krachten en momenten
- normaalkrachten, dwarskrachten
- ontbinden van krachten
- koppels, momenten
- evenwichtsvoorwaarden
Diverse functies en vergelijkingen
- lineair, kwadratisch, gebroken, wortel, exponentiële, logaritmische

Opleggingen en oplegreacties
- roloplegging
- scharnieroplegging
- inklemming

  Raamwerken
- ongeschoorde raamwerken
- geschoorde raamwerken
- steungevende constructies
  Statische waarden
- weerstandsmoment
- traagheidsmoment, statisch (oppervlakte)moment
 

Spanningen en vervormingen
- buigspanning en schuifspanning
- hoekverdraaiing, doorbuiging en verplaatsting
- wet van Hooke

Examen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het behalen van het examen (bestaande uit twee thuis uit te werken opdrachten) krijgt men een certificaat en heeft men toegang tot de opleiding Constructeur In Opleiding.

Data:
De lessen starten eind augustus en vinden wekelijks op dinsdag plaats (van 15.30 tot 21.15 uur).
Data: 27 augustus, 3, 10, en 17 september 2024.

De opleiding Constructeur In Opleiding start aansluitend op de B-module.

Locatie: (nog niet bevestigd) MBO Utrecht, Australiëlaan 25, Utrecht

Kosten (excl. b.t.w., prijspeil 2024) en studiemateriaal:

Bedrijfsleden Bouwen met Staal of Betonvereniging € 1.295,-

Niet leden € 1.850,-

De prijs is exclusief studiemateriaal, dat bestaat uit boeken voor wiskunde en mechanica die op de eerste lesdag worden uitgereikt.  Deelnemers aan de opleiding Constructeur In Opleiding kunnen zonder extra kosten deelnemen aan de B-module.

Aanmelden: klik hier