Login
Opleiding Constructief Ontwerpen erkend!

Update accreditatie 29 november 2023

Op 17 november 2023 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Stichting BV/BmS Opleidingen erkend als een rechtspersoon hoger onderwijs (RPHO). De Minister heeft besloten BV/BmS voor haar HBO-masteropleiding Constructief Ontwerpen de bevoegdheid te verlenen de graad Master of Science (MSc) uit te reiken.

Hiermee is de laatste horde in het accreditatieproces van de opleiding genomen! Het spreekt voor zich dat wij enorm trots zijn op dit resultaat en erkenning van onze opleiding. Voor studenten van de opleiding Constructief Ontwerpen betekent dit dat zij na het met goed gevolg afgelegde examen de graad MSc zullen mogen gaan voeren.

Deze erkenning maakt dat BV/BmS haar studenten zal moeten registreren bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een proces dat we nu in gang zullen gaan zetten. Voor deze DUO-registratie is het van belang te weten dat studenten, die geen lessen meer volgen, zich moeten inschrijven voor de opleiding Constructief Ontwerpen.

Alumni van de opleiding Constructief Ontwerpen die een getuigschrift hebben ontvangen zullen, nadat zij zich hebben ingeschreven, bij de examencommissie een verzoek moeten indienen of het getuigschrift kan worden ‘omgezet’ in een getuigschrift met de MSc-graad. De examencommissie zal hierover per individu een besluit nemen. BV/BmS zal hierover met de betrokken alumni communiceren.

Zoals eerder gecommuniceerd zullen alumni van de opleiding, die een diploma hebben ontvangen en hier al eerder een bericht over hebben ontvangen, een individueel maatwerktraject moeten doorlopen. Ook zij zullen zich opnieuw moeten inschrijven en een verzoek bij de examencommissie moeten indienen.

Lees meer over de opleiding Constructief Ontwerpen op onze website www.bvbms.nl.
Of ga direct naar aanmelden: klik hier

Met vriendelijke groet,
BV/BmS Opleidingen team
Jeroen Mol,
Jan Carel van Eijk,
Bram Rensen
T 0182 539 233
E   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
I   www.bvbms.nl
Volg BV/BmS Opleidingen op LinkedIn

 

 

Accreditatie opleiding Constructief Ontwerpen | Update 5-10-2023

 

Er is veel werk verzet sinds onze laatste update van 13 juli. Zo is er een toetredingsgesprek geweest met de Inspectie Hoger Onderwijs.

De inspectie heeft de opleiding doorgelicht veel vragen gesteld, veel aanvullende documenten gevraagd, gesproken met verschillende commissies uit de opleiding. Hier zijn we de laatste 2 maanden druk mee geweest. We verwachten dat de Inspectie Hoger Onderwijs een advies gaat geven aan de minister om de Stichting BV/BmS een rechtspersoon hoger onderwijs (RPHO) status te geven. Deze status is een vereiste om een hbo-mastergraad voor de geaccrediteerde opleiding Constructief Ontwerpen te kunnen verlenen. Op dit moment kunnen we echter nog niet zien op welke termijn we uitsluitsel krijgen. We vragen dus nogmaals jullie geduld.

 

Uitnodiging: Community of Practice

Sneller verduurzamen door samenwerking in de keten

 

Loop jij in de praktijk bij de verduurzaming van beton en betonconstructies aan tegen vraagstukken waar je anderen bij nodig hebt? Of heb je juist ervaring die je met anderen wil delen? Dan nodigen Betonvereniging en Rijkswaterstaat je van harte uit om je aan te melden voor de kick-off bijeenkomst 'Communities of Practice als versneller van de verduurzaming van beton', op vrijdag 13 oktober 2023 van 9:00 – 13:00 uur in het Lef Future Center te Utrecht. Lees meer.

Constructeur In Opleiding

De nieuwe tweejarige opleiding Constructeur In Opleiding leidt op tot een beginnend beton- of staal constructeur met een goede theoretische onderbouwing.
We vragen je deze mail onder de aandacht te brengen van je medewerkers met een mbo-bouw of -infra achtergrond die belangstelling hebben om zich te ontwikkelen als constructeur. 

Na het volgen van de opleiding begrijp je waarom een constructie op een bepaalde manier gemaakt is en kun je zelf aan constructies rekenen. Geslaagde cursisten kunnen de functie van ervaren tekenaar/ modelleur/ constructeur van een bedrijfs-, teken- of ingenieursbureau vervullen en doorgroeien naar (assistent)-constructeur.
Naast het geven van theorielessen behandelen we ook veel rekenvoorbeelden klassikaal. Indien nodig, is er tijd beschikbaar voor individuele begeleiding.

Het programma is bestemd voor studenten met een mbo-4 diploma bouw of infra of werktuigbouwkunde.

Een basis in wiskunde en mechanica is een vereiste om te kunnen starten. Indien gewenst kan de Bèta module wiskunde en mechanica (B-module) vooraf gevolgd worden.

De opleiding start 26 september 2023 in Utrecht.
Lestijden 15.30-18.10 uur en 18.35-21.15 uur. 
Ga je de B-Module volgen (inbegrepen in de cursusprijs) dan start je al op 29 augustus. 
 
Lees meer over de opleiding Constructeur in Opleiding  op onze website www.bvbms.nl
Of ga direct naar aanmelden: klik hier

 

Accreditatie opleiding Constructief Ontwerpen | Update 13-07-2023

 

Tot onze grote spijt (en frustratie) heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons onlangs laten weten dat, onder excuses, “de afhandeling van onze aanvraag vertraging heeft opgelopen” omdat onze aanvraag “abusievelijk niet tijdig is opgemerkt”.

 

Het spreekt voor zich dat wij de DUO in gebreke hebben gesteld en wij gerechtelijke stappen aan het ondernemen zijn. De DUO heeft ons laten weten dat zij “ernaar streven ons uiterlijk 21 september 2023 te berichten.” Inmiddels is ons dossier in behandeling bij de Inspectie Hoger Onderwijs van hetzelfde ministerie.

 

Wij vinden het uitermate spijtig dat we jullie dit nieuws moeten brengen, maar vinden dat jullie hiervan op de hoogte moeten zijn. Wij hopen dat we jullie eind september beter nieuws kunnen melden en wachten nu, gedwongen, af. Wij vragen jullie ook om nog het nodige geduld op te brengen.

 

Accreditatie opleiding Constructief Ontwerpen | Update 11-04-2023

Wij krijgen (terecht) van jullie vragen over de stand van zaken rondom de accreditatie van de opleiding Constructief Ontwerpen. Zoals in de eerdere update is vermeld, hebben wij na het formele besluit van de NVAO begin van dit jaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aanvraag tot erkenning ingediend. Stichting BV/BmS Opleidingen moet een erkende Rechtspersoon Hoger Onderwijs (RPHO) worden. We krijgen, als deze aanvraag door de minister wordt erkend, o.a. een CROHO nummer en mogen dan de MSc graad gaan uitreiken. 

 

Het ministerie heeft voor deze erkenning een besluitvormingstermijn van 16 weken. Helaas hebben wij, ook na navraag bij het ministerie, op dit moment geen nadere informatie over de status van onze aanvraag. Wij kunnen niets anders doen dan geduldig afwachten en vragen ook jullie geduld hiervoor.

 

Uiteraard informeren wij jullie zodra er meer duidelijkheid is.

 

Namens het hele BV/BmS-team

 

Met vriendelijke groet,
ir. Jeroen Mol
Opleidingsmanager

 

BV/BmS Opleidingen
M +31(0)6 825 19 882
E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
I www.bvbms.nl
LinkedIn

 

 

 

Accreditatie opleiding Constructief Ontwerpen | Update 24-11-2022


 

Op 22 juni is de opleiding Constructief Ontwerpen van de Stichting BV/BmS gevisiteerd door een panel van de NVAO. Aan het eind van die visitatie is ons meegedeeld dat het panel een positief advies tot accreditatie aan het bestuur van de NVAO ging geven.

Inmiddels heeft de NVAO het besluit tot accreditatie van de BV/BmS Opleiding Constructief Ontwerpen genomen. Met dit besluit kan BV/BmS de aanvraag tot erkenning doen bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Wij verwachten dit besluit eind van dit jaar, begin volgend jaar. Daarmee zal de Stichting BV/BMS Opleidingen een erkend rechtspersoon hoger onderwijs worden en wordt de opleiding Constructief Ontwerpen een volwaardige HBO-Master.

Heb je nog een oud curriculum afgerond, met eindcijfers E1-E10, en een diploma ontvangen? Dan kun je met individueel traject jouw opleiding op Master-niveau brengen. Hierover is een aantal van jullie al geïnformeerd. De examencommissie van de opleiding beoordeelt deze individuele trajecten en zal daarover in de loop van 2023 communiceren.

Namens het hele BV/BmS-team

Met vriendelijke groet,
ir. Jeroen Mol
Opleidingsmanager

BV/BmS Opleidingen
M +31(0)6 825 19 882
E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
I www.bvbms.nl
LinkedIn

Meer informatie over de opleiding Constructief Ontwerpen?
Ingangstoets, Studiegids, Examenreglement, Aanmelden?
Klik hier Constructief Ontwerpen 1e jaar