Login
Accreditatie opleiding Constructief Ontwerpen | Update 11-04-2023

Wij krijgen (terecht) van jullie vragen over de stand van zaken rondom de accreditatie van de opleiding Constructief Ontwerpen. Zoals in de eerdere update is vermeld, hebben wij na het formele besluit van de NVAO begin van dit jaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aanvraag tot erkenning ingediend. Stichting BV/BmS Opleidingen moet een erkende Rechtspersoon Hoger Onderwijs (RPHO) worden, we krijgen dan o.a. een CROHO nummer en mogen daarna de MSc graad gaan uitreiken.

Het ministerie heeft voor deze erkenning een besluitvormingstermijn van 16 weken. Helaas hebben wij, ook na navraag bij het ministerie, op dit moment geen nadere informatie over de status van onze aanvraag. Wij kunnen niets anders doen dan geduldig afwachten en vragen ook jullie geduld hiervoor.

Uiteraard informeren wij jullie zodra er meer duidelijkheid is.

Namens het hele BV/BmS-team

Met vriendelijke groet,
ir. Jeroen Mol
Opleidingsmanager

BV/BmS Opleidingen
M +31(0)6 825 19 882
E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
I www.bvbms.nl
LinkedIn

 

 

 

Accreditatie opleiding Constructief Ontwerpen | Update 24-11-2022


 

Op 22 juni is de opleiding Constructief Ontwerpen van de Stichting BV/BmS gevisiteerd door een panel van de NVAO. Aan het eind van die visitatie is ons meegedeeld dat het panel een positief advies tot accreditatie aan het bestuur van de NVAO ging geven.

Inmiddels heeft de NVAO het besluit tot accreditatie van de BV/BmS Opleiding Constructief Ontwerpen genomen. Met dit besluit kan BV/BmS de aanvraag tot erkenning doen bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Wij verwachten dit besluit eind van dit jaar, begin volgend jaar. Daarmee zal de Stichting BV/BMS Opleidingen een erkend rechtspersoon hoger onderwijs worden en wordt de opleiding Constructief Ontwerpen een volwaardige Professional Master, waarvoor de graad MSc (Master of Science) verleend kan worden.

Studenten die het huidig curriculum (vanaf cohort 2018) met succes hebben doorlopen en daarvoor een getuigschrift hebben ontvangen, zullen tijdens een feestelijke diploma-uitreiking begin 2023 hun mastergraad in ontvangst mogen nemen. Uiteraard ervan uitgaand dat het ministerie een positief besluit neemt en nadat het ontvangen getuigschrift wordt ingeleverd.

Heb je nog een oud curriculum afgerond, met eindcijfers E1-E10, en een diploma ontvangen? Dan kun je met individueel traject jouw opleiding op Master-niveau brengen. Hierover is een aantal van jullie al geïnformeerd. De examencommissie van de opleiding beoordeelt deze individuele trajecten en zal daarover in de loop van 2023 communiceren.

Namens het hele BV/BmS-team

Met vriendelijke groet,
ir. Jeroen Mol
Opleidingsmanager

BV/BmS Opleidingen
M +31(0)6 825 19 882
E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
I www.bvbms.nl
LinkedIn

Meer informatie over de opleiding Constructief Ontwerpen?
Ingangstoets, Studiegids, Examenreglement, Aanmelden?
Klik hier Constructief Ontwerpen 1e jaar