Login
Afstudeeronderzoeken

Bij gebruik van de inhoud uit deze onderzoeken altijd vermelden 'Afstudeeronderzoek BV/BmS Opleiding Constructief Ontwerpen' en de naam van de samensteller van het rapport.

Afstudeeronderzoeken BV/BmS Opleiding Constructief Ontwerpen

Lex Meijer/2020.1068
Het kloppend hart
Het doel van dit onderzoek is de maatschappelijke invloed te achterhalen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Op welke wijze beïnvloedt onze traditionele manier van constructief ontwerpen onze maatschappij, voor het project aan het Doeleplein te Leeuwarden? De invloed op de maatschappij is hierbij de CO2 emissie van verschillende typen constructies.

Wichard Bron/2020.1073
Parametrisch ontwerpen voor onderdoorgangen
In Nederland zijn ongeveer 1900 kruisingen met het spoor en indien deze allemaal binnen korte tijd vervangen moeten worden is het nodig om het ontwerpproces efficiënter te maken. Dit is mogelijk te behalen door het toepassen van een parametrisch model.

Christiaan Elshof/2020.1083
Vortex excitatie
Bliksempieken op hoogspanningsstations zijn gevoelig voor vortexexcitatie door wind. Bij de ontwerpwerkzaamheden van bliksempieken  blijkt dat er zeer verschillend wordt omgegaan met het onderwerp vortex-excitatie, mede door onvoldoende kennis hiervan.

Thanh My Nguyen/2020.1086
Betonnen sluisdeuren
In deze afstudeeropdracht is de haalbaarheid en de CO2-uitstoot van een betonnen sluisdeur voor de Panamasluis onderzocht en uitgewerkt.

Lucas Hafkenscheid/2020.1101
Woontoren van 150 meter met prefab gekoppelde wandsystemen
Een ontwerpstudie naar betonnen stabiliteitssystemen voor een specifieke case van een woontoren van 20x40x150 meter, waarbij zowel prefab als in-het-werk-gestorte betonnen constructies beschouwd zijn.

Randy von Liebenstein/2020.1102
Uittrekcapaciteit zelftappende schroeven in aluminium (gevel)constructies
In dit onderzoek wordt de hoofdvraag gesteld: “Kan de uitdrukking in de Eurocode EN1999-1-4 voor het bepalen van de uittrekcapaciteit van zelftappende of zelfborende schroeven in dunwandige aluminium onderconstructies veilig gebruikt worden voor zelftappende schroeven met een diameter van 4,8 mm?”

Jorn Leijen/2022.1209
Validatie krachtsverdeling in brugdek met coda wave interferometry
Het gebruik van ultrasone golven voor betononderzoek is in de afgelopen jaren in ontwikkeling geraakt. Door het toepassen van een techniek genaamd Coda Wave Interferometry (CWI) op de meetdata van ultrasone golven door een betonnen proefstuk, kan een correlatie met het spanningsniveau in de constructie worden afgeleid. In dit onderzoek is gekeken of de theoretische krachtsverdeling gevalideerd kan worden met behulp van CWI.

J.A. (Arco) de Gelder/2022.2113
Afschuifcapaciteit van ankers met mortelgevulde stelruimte
In dit rapport is onderzoek gedaan naar wat de invloed van een door gietmortel gevulde stelruimte is op de afschuifcapaciteit van een stalen anker. In dit onderzoek zijn de vergelijkingen uit de vigerende codes beschreven, wat de verschillen onderling zijn, hoe constructeurs hier in de dagelijkse praktijk mee omgaan en welke vergelijkingen door de diverse rekensoftware wordt gebruikt.

Willem van Heeswijk/2022.2117
Windturbinefundaties: demontabel én herbruikbaar (circulair)
Windturbines hebben gemiddeld genomen een levensduur van ca. 20 tot 25 jaar. Bij het bereiken van einde levensduur worden de turbines afgebroken en in veel gevallen wordt de fundering eveneens gesloopt. De betonnen funderingen van windturbines op land hebben in potentie echter een veel langere levensduur. Om bij te dragen aan de doelstellingen van de bouwwereld om te verduurzamen en om de impact op het milieu te beperken, is onderzoek gedaan naar het ontwerp van een demontabele én herbruikbare windturbinefundatie.

Max van Splunter/2022.2118
Plooistabiliteit van open stalen buispalen in gedraineerde grondlagen
In dit afstudeeronderzoek wordt de plooistabiliteit van open stalen buispalen in de bodem onderzocht. De doelstelling van het onderzoek is om door middel van eindige elementenberekeningen, en op basis van literatuur en de verschillende vigerende normen en richtlijnen, inzage te krijgen in de effecten van (passieve) gronddruk op het ovaliseren van open stalen buispalen in de bodem.