Login
Plooi Staal

Tijdens twee bijeenkomsten worden de spanningsreductiemethode en doorsnedereductiemethode uitgelegd. De cursus wordt afgesloten met een examen en levert 4 KE-punten op voor het Constructeursregister. Deze cursus is tevens onderdeel van het 3e jaar van de opleiding Constructief Ontwerpen.

Programma

Inleiding Plooi,
theorie spanningsreductie,
doorsnedereductie,
dwarskracht
.

Leerdoelen:
De student:
• verklaart het begrip shear lag,
• past de doorsnedereductiemethode toe,
• past de spanningsreductiemethode toe.

Datum: 3 en 24 oktober 2023
Lestijden: 18.35-21.15 uur
Het tentamen duurt 120 minuten en is op 14 november 2023.
Locatie: MBO Utrecht, Australiëlaan 25, Utrecht

Kosten excl. b.t.w.(prijspeil 2023):

Bedrijfsleden Betonvereniging of Bouwen met Staal € 590,-
Niet-leden € 825,-

Aanmelden: klik hier