Login
Vermoeiing

Definitie vermoeiing

  • Vermoeiing is het mechanisme waarbij scheuren in een structuur groeien.
  • Groei komt alleen voor onder fluctuerende druk.
  • Het uiteindelijke falen treedt op wanneer de verminderde doorsnede onvoldoende wordt om de belasting te dragen.

    Programma

• Vermoeiingsmechanisme
• Belastingen
• Vermoeiingsscheuren
• Vermoeiingsscheurfasen
• Invloedsfactoren
• Verbetering vermoeiingssterkte
• Ontwerpprincipes
• Constructieve aspecten
• Begrippen bij een vermoeiingsberekening
• introductie breukmechanica

Leerdoelen:
De student:
• omschrijft het begrip vermoeiing
• beschrijft wat de oorzaken van vermoeiing kan zijn
• beargumenteert welke plekken binnen een constructie vermoeiingsgevoelig zijn
• stelt een levensduurberekening van een constructie op.

 

Datum: 5, 12, 19 en 26 september 2023 (data onder voorbehoud)
Lestijden: 15.30-18.10 uur

Het tentamen duurt 90 minuten en is op 10 oktober 2023

Locatie: (nog niet bevestigd) MBO Utrecht, Daltonlaan 200, Utrecht

 

Kosten excl. b.t.w.: (prijspeil 2023)

Bedrijfsleden Betonvereniging of Bouwen met Staal € 1.150,-
Niet-leden €1.645,-

 

Aanmelden: klik hier