Login
EEM voor Constructeurs

Als constructeur heb je in je werk te maken met het berekenen van kolommen, liggers, platen en schijven. Met behulp van software leer je de eindige-elementen-methode toepassen op dit soort constructies. Je focust je op 1D- en 2D-constructies, opgebouwd uit elementen en knopen. Om de cursus succesvol af te ronden, heb je een hbo-diploma nodig, maar ook al voorkennis van constructieleer. Je hebt een eigen laptop nodig en je verdient 24 KE/PE punten als je de cursus behaalt. De cursus bestaat uit twee vakken.

Programma Staafconstructies

• Introductie Eindige Elementen Methode
• Vakwerken
• Portalen en raamwerken
• Verenmodellen

Leerdoelen Staafconstructies:
De student:
• legt het basisprincipe van de EEM uit,
• stelt zelfstandig een EEM model op voor vakwerken, portalen en raamwerken,
• beargumenteert de keuzes voor invoer en uitvoer,
• voert zelfstandig EEM berekeningen uit.

Programma Platen en Schijven:

• Opfrissen EEM, uitleg case
• Modelleren en elementen
• Theorie Schijven en platen
• Resultaatverwerking en casusresultaat-presentatie
• Aanvullende onderwerpen

Leerdoelen Platen en Schijven:

• ontwerpt zelfstandig een lineair EEM model (plaat/schijf) dat betrouwbare resultaten geeft.
   o Reduceert een constructie tot een essentieel schema
   o Valideert een model met behulp van handberekeningen.
• interpreteert resultaten van een EEM-berekening.
  o Werkt EEM-resultaten om naar concrete engineering-grootheden.
  o Behandeld ‘piekspanningen’ op waarde.
  o Werkt het evenwicht van een (deel van de) constructie uit op basis van de rekenresultaten.
• duidt de toepasbaarheid, de grenzen en de beperkingen van de EEM voor toepassing in een gegeven situatie bij:
  o Het gebruik van een plaat/schijf- model in relatie tot een 3D-werkelijkheid.
  o De elementdiscreditatie (elementtype en -orde, netfijnheid) in relatie tot de te schematiseren constructie en het doel van de berekening.
  o Probabilistisch ontwerpende juiste toepassing van randvoorwaarden in het model.

Datum: start 14 november 2023, 12 lessen (14 nov-12 dec en 9 jan-27 feb)
Lestijden: 15.30-18.10 uur
De toets eerste deel is 90 min en wordt op 9 jan 2024 afgenomen. De presentaties van het tweede deel zijn op 12 maart 2024
Locatie: MBO Utrecht, Daltonlaan 200, Utrecht

Kosten excl. b.t.w. (prijspeil 2023):

Bedrijfsleden Betonvereniging of Bouwen met Staal € 2.695,-
Niet-leden € 3.845,-

Aanmelden: klik hier