Login
Constructief Ontwerpen

Het ontwerpproces in de bouw en civiele techniek bestaat niet meer uit losse processen, maar is een geheel van product- en procesontwikkeling. Deze opleiding speelt daarop in.

De opleiding Constructief Ontwerpen is geaccrediteerd door de NVAO, en heeft op 17 november 2023 een status Rechtspersoon voor hoger onderwijs (RPHO/croho 32CZ) RPHO gekregen. Dit betekent dat je na afronding van deze opleiding de graad Master of Science (MSc) achter je naam kunt zetten.

Je volgt deze driejarige deeltijdopleiding als je je vakkennis wilt verdiepen en verbreden in betonnen of stalen bouwkundige of civiele-infraconstructies. Je leert goede en veilige constructies ontwerpen. Je maakt keuzes op basis van technische uitvoerbaarheid, materiaalsoort en economische haalbaarheid. Ook besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van jouw constructieve inzicht.

Het programma kent twee afstudeerrichtingen: staal en beton. Qua opzet en vakkenpakket lijken deze richtingen op elkaar. Zo bieden ze dezelfde ondersteunende vakken (toegepaste mechanica, dynamica, wiskunde, funderingstechniek). Als afstudeerproject moet de student een constructie ontwerpen, berekenen en detailleren. Je verdedigt dit afstudeerwerk voor de examencommissie.

Na succesvolle afronding van alle modules ontvang je het getuigschrift Constructief Ontwerpen BV/BmS en de hbo-master graad, Master of Science (MSc).

Instroomniveau
HBO-diploma Bouwkunde of Civiele Techniek met een specialisatie in constructie (een ingangstoets is verplicht),
Beton- en Staalconstructies BV/BmS,
HTI-diploma Beton e/o Staal (mogelijke vrijstelling voor het eerste jaar).

Opzet opleiding
Drie leerjaren, jaar 1 en 2: 36 x 6uur (middag-avond). Jaar 3: 15 x 6 uur (middag-avond) plus een half jaar onderzoeksopdracht/ontwerpopdracht.

Vakken:

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Wiskunde

Funderingstechniek

Uitvoeringstechniek

Construeren Staal 1

Geavanceerde Draagsystemen

Staal-betonconstructies

Ontwerpen

Niet-lineair

Afstudeeronderzoek

Ontwerp presenteren

EEM Platen en Schijven

Integraal Ontwerpproces

Construeren Beton 1

Dynamica

Stabiliteit Beton

Methoden en Technieken

Wringing

Voorgespannen Beton B*

Basis Draagsystemen

Probabilistisch Ontwerpen en Statistiek

Betonnen Bruggen*

EEM Staafconstructies

Hoogbouw

Plooi Staal*

Arbeid, Energie & Invloedslijnen

Ontwerpoefening

Buisverbindingen Staal*

Materiaal modellen

Advies- en presentatietechniek

Vermoeiing Staal*

Plasticiteit

Brandveiligheid Staal*

Stalen Bruggen*

Stabiliteit

Staal Verbindingen*

-

Construeren Beton 2*

Construeren Beton 3*

-

Construeren Staal 2*

Voorgespannen Beton A*

-

Ontwerpen Staalconstructies*

Stabiliteit Staal*

-

Prefab Beton*

-

-

 

*Afhankelijk van keuze voor staal of beton

Leerdoelen:

  • Je hebt kennis van relevante fundamentele aspecten uit de wiskunde, toegepaste mechanica en funderingstechniek
  • Je kent de toepassing van beton en staal
  • Je kunt constructies ontwerpen
  • Je kunt presenteren en samenwerken

Datum: 

De cursus start 10-9-2024  (als je Geotechniek doet, verplicht voor staal, facultatief voor beton start je cursus 3-9-2024)

Lestijden: 15.30-18.10 en 18.35-21.15 uur
Locatie: MBO Utrecht, Australiëlaan 25 Utrecht

Kosten per leerjaar excl. b.t.w.: (Prijspeil 2024)
Bedrijfsleden Betonvereniging of Bouwen met Staal € 6.250,-
Niet-leden € 8.950,-

Afstuderen, als je niet meer bent ingeschreven in de opleiding € 2.995,- (Niet leden € 4.450,-)

Documenten:
Informatie ingangstoetsen: klik hier
Studiegids 2022-2023: klik hier
Toetsprotocol: klik hier
Onderwijs- en examenreglement (OER): klik hier
Handleiding Afstuderen: klik hier
Aanmelden: klik hier