Login
Constructief Ontwerpen

De opleiding Constructief Ontwerpen is geaccrediteerd door de NVAO, en heeft op 17 november 2023 een status Rechtspersoon voor hoger onderwijs (RPHO/croho 32CZ) RPHO  gekregen waarmee een hbo-master graad, Master of Science (MSc) kan worden verleend.

Je volgt de driejarige deeltijdopleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS als je je vakkennis wilt verdiepen en verbreden in beton- of staal gerelateerde bouwkundige of civiele-infraconstructies. Je leert op geïntegreerde wijze een goede en veilige constructie te ontwerpen. Je maakt keuzes op basis van technische uitvoerbaarheid, materiaalsoort en economische haalbaarheid. Het ontwikkelen van constructief inzicht krijgt tijdens de opleiding veel aandacht.

Het programma omvat twee gelijkwaardige afstudeerrichtingen, staal en beton. De afstudeerrichtingen zijn qua opzet en vakkenpakket op dezelfde manier opgebouwd. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat de ondersteunende vakken (toegepaste mechanica, dynamica, wiskunde, funderingstechniek) voor beide richtingen gelijk zijn. Een belangrijk element van de opleiding is het afstuderen. Voor het afstuderen moet de student een constructie ontwerpen, berekenen en detailleren en dit afstudeerwerk verdedigen voor de examencommissie.

Na succesvolle afronding van alle modules ontvang je het getuigeschrfft Constructief Ontwerpen BV/BmS en de hbo-master graad, Master of Science (MSc)

Instroomniveau
HBO-diploma Bouwkunde of Civiele Techniek met een specialisatie in constructie (een ingangstoets is verplicht),
Beton- en Staalconstructies BV/BmS,
HTI-diploma Beton e/o Staal (mogelijke vrijstelling voor het eerste jaar).

Opzet opleiding
Drie leerjaren, jaar 1 en 2: 36 x 6uur (middag-avond). Jaar 3: 15 x 6 uur (middag-avond) plus een half jaar onderzoeksopdracht/ontwerpopdracht.

Vakken:

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Wiskunde

Funderingstechniek

Uitvoeringstechniek

Construeren Staal 1

Geavanceerde Draagsystemen

Staal-betonconstructies

Ontwerpen

Niet-lineair

Afstudeeronderzoek

Ontwerp presenteren

EEM Platen en Schijven

Integraal Ontwerpproces

Construeren Beton 1

Dynamica

Stabiliteit Beton

Methoden en Technieken

Wringing

Voorgespannen Beton B*

Basis Draagsystemen

Probabilistisch Ontwerpen en Statistiek

Betonnen Bruggen*

EEM Staafconstructies

Hoogbouw

Plooi Staal*

Arbeid, Energie & Invloedslijnen

Ontwerpoefening

Buisverbindingen Staal*

Materiaal modellen

Advies- en presentatietechniek

Vermoeiing Staal*

Plasticiteit

Brandveiligheid Staal*

Stalen Bruggen*

Stabiliteit

Staal Verbindingen*

-

Construeren Beton 2*

Construeren Beton 3*

-

Construeren Staal 2*

Voorgespannen Beton A*

-

Ontwerpen Staalconstructies*

Stabiliteit Staal*

-

Prefab Beton*

-

-

 

*Afhankelijk van keuze voor staal of beton

Leerdoelen:

  • Je hebt kennis van relevante fundamentele aspecten uit de wiskunde, toegepaste mechanica en funderingstechniek
  • Je kent de toepassing van beton en staal
  • Je kunt constructies ontwerpen
  • Je kunt presenteren en samenwerken

Datum: 

De cursus start 10-9-2024  (als je Geotechniek doet, verplicht voor staal, facultatief voor beton start je cursus 3-9-2024)


Lestijden: 15.30-18.10 en 18.35-21.15 uur
Locatie: MBO Utrecht, Australiëlaan 25 Utrecht

Kosten per leerjaar excl. b.t.w.: (Prijspeil 2024)
Bedrijfsleden Betonvereniging of Bouwen met Staal € 6.250,-
Niet-leden € 8.950,-

Afstuderen, als je niet meer bent ingeschreven in de opleiding € 2.995,- (Niet leden € 4.450,-)

Documenten:
Informatie ingangstoetsen: klik hier
Studiegids 2022-2023: klik hier
Toetsprotocol: klik hier
Onderwijs- en examenreglement (OER): klik hier
Handleiding Afstuderen: klik hier
Aanmelden: klik hier